หน้าแรก คอร์สเรียน สมัครเรียน คลังความรู้ ติดต่อเรา
logo

แนะนำผู้สอนภาษาจีน

tutor
tutor

Chen Changwen (陈长文)

ประวัติการศึกษา

  • Long Sheng Middle School, Sichuan, China
  • Huai Kou High School, Sichuan, China
  • Bachelor study at Khon Kaen University as a Chinese

ประสบการณ์ทำงาน

  • Teacher at Mataneedol school for 1. 5 year
  • Full of education and experience in teaching Chinese

คติประจำใจ

Man proposes, God disposes
tutor
tutor

ฐิตารีย์ ทิพย์จักษ์ (ครูพี่สปาย)

ประวัติการศึกษา

  • ปี 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาจีน โทประชาสัมพันธ์ เกรดเฉลีย 3.18
  • ปี 2559 มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ การเงินยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ใบประกาศนียบัตร การศึกษาพิเศษภาษาจีนกลาง คณะภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

ประสบการณ์ทำงาน

  • Content Marketing - Inclusive Global Education (Thailand) Co.,Ltd : วางแผนการเขียนcontent ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า เพือ ดึงดูดกลุ่มเปาหมาย คิดและเขียนcontent เพือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ บนช่องทาง Social online
  • Chinese Content Editor - Home Buyers Guide Co.,Ltd : แปลเนือหาโครงการ รีวิว บทความเกียวกับอสังหาฯไทย เปนภาษาจีนสําหรับลงในเว็บไซต์ และแปลคําบรรยายคลิปวิดีโอจากภาษา ไทยเปนภาษาจีนลงในช่อง Youtube รวมไปถึงนําเสนอไอเดีย แผนงานใน การพัฒนาเว็บไซต์

คติประจำใจ

ชีวิตจะง่ายขึ้น หากเรายอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ และเรียนรู้ไปพร้อมๆกับมัน