หน้าแรก คอร์สเรียน สมัครเรียน คลังความรู้ ติดต่อเรา
logo

แนะนำผู้สอนภาษาไทย

tutor
tutor

พิชยดา เฉลิมแสน (ครูพี่บีม)

ประวัติการศึกษา

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด (สายการเรียนอังกฤษ-คณิต)
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์ทำงาน

  • ประสบการณ์สอน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสตรีศึกษาเป็นเวลา 1 ปี
  • ปัจจุบัน รับราชการครูที่โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

คติประจำใจ

ทำก็โดนด่า ไม่ทำก็โดนด่า ทำดีกว่า ถึงโดนด่าก็ได้ทำ